Etický kodex pražského volejbalového svazu

Výzva ke společné kultivaci prostředí v soutěžích PVS

Jako předseda volejbalového oddílu SK Prosek Praha, člen komise mládeže PVS a člen výboru PVS bych chtěl všechny účastníky soutěží PVS (ale i všech dalších soutěží mládeže) vyzvat ke společné snaze o kultivaci prostředí v soutěžích PVS i činnosti našich volejbalových oddílů.

Vzájemný respekt zúčastněných osob a budování pozitivního prostředí je jedním z předpokladů k naplňování společného cíle, kterým je v činnosti PVS i oddílů výchova mládeže.

Jedná se především o respektování výroků rozhodčích, a to jak ze strany trenérů, tak ze strany hráčů a hráček a samozřejmě také rodičů a dalších diváků. Pevně věřím, že komunikace trenéra směrem k rodičům ve smyslu slušného a korektního povzbuzování a respektu k rozhodčím a soupeři je jednou z činností, kterou musí trenér vykonávat.

Chápu, a sám jsem toho jako emotivní trenér zářným příkladem, že v zápasových emocích se občas “lecos semele”. Vše má samozřejmě své hranice, a zvláště po utkání bychom měli být schopni sebereflexe a pozitivní komunikace se všemi zúčastněnými aktéry.

Všichni bychom měli aktivně pracovat na tom, aby prostředí, ve kterém se pohybujeme, bylo co nejméně konfliktní. Všem se nám pak bude lépe pracovat. A dětem a mládeži, o které jde v tomto případě především, poskytneme lepší prostředí pro jejich rozvoj.

Výše uvedené se představitelé komise mládeže PVS pokusili vměstnat do kodexu PVS pro mládežnické soutěže.

Etický kodex pražského volejbalového svazu

Kodex si také můžete stáhnout v .pdf” a vyvěsit si ho v tělocvičně, na turnaji atd.

Autor: , Článek se týká těchto družstev:


Vložte komentář či dotaz

Vložte komentář. Pole označená * jsou povinná. Před odesláním komentáře si musíte prohlédnout jeho náhled.